Windows 10’da Grup İlkesi Düzenleyici (Group Policy Editor) Etkinleştirmek

Windows 10’da Grup İlkesi Düzenleyici (Group Policy Editor) Etkinleştirmek

Bazı Windows 10 Home ve Home Single Language kullanıcıları grup ilkesi düzenleyiciyi açmak istediklerinde bileşenin sistemde olmadığını fark ederler. Pro sürümünde bulunan özellik aslında Home ve Home Single Language sürümlerinde de bulunmaktadır. Sadece paketi bulup etkinleştirmek gerekiyor. Aşağıda vereceğim scripti [dosyaadi].bat şeklinde kaydedip Yönetici Olarak Çalıştırın

@echo off 

pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt 

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" 

pause

Yukarıdaki script sistem üzerinde grup ilkesi düzenleyici paketini bulup dism aracı ile sisteme kaydettiriyor.

Ek olarak buradan indirip direkt çalıştırabilirsiniz.

Ferhat Kurt

İlgili Yazılar
Cevap yaz