C# Registry (CreateSubkey,OpenSubkey ve SetValue) İşlemleri

C# Registry (CreateSubkey,OpenSubkey ve SetValue) İşlemleri

CSharp’da registry işlemleri için sıklıkla kullandığım bir kod bloğu.

      RegistryKey k = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software", true);
      try
      {
        k.CreateSubKey("OrnekAnahtar");
        k.OpenSubKey("OrnekAnahtar",true).SetValue("OrnekDeger", "1", RegistryValueKind.String);
      }
      catch (Exception ex)
      {
      MessageBox.show(ex.Message);
      }
      k.Close();

Anahtar ve verilere ulaşmak için öncelikle RegistryKey nesnesi oluşturulur ve Registry nesnesinden belirtilen yolun anahtarlarına ulaşılır. Anahtar oluşturmak isterseniz CreateSubKey metodunu kullanabilirsiniz. Ve içerisine değer eklemek isterseniz SetValue metodunu kullanarak değer adı, girilecek değer ve RegistryValueKind ile değerin türü (DWORD, QWORD, String vs.) seçilir.

Ferhat Kurt

İlgili Yazılar
Cevap yaz