C# Mimari Bilgilerini (32 veya 64 bit) Öğrenmek

C# Mimari Bilgilerini (32 veya 64 bit) Öğrenmek

Sistemin mimarisini yani 32 bit veya 64 bit olduğunu öğrenmenin birçok yolu vardır. En sağlıklı iki yöntemi bu yazıda inceleyeceğiz.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Management;
using System.Runtime.CompilerServices;

namespace MimariBilgileriConsole
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.Write("Yöntem 1 ile Mimari Bilgileri: "); yontem1();
      Console.Write("Yöntem 2 ile Mimari Bilgileri: "); yontem2();
      Console.Read();
    }
    private static void yontem1()
    {
      ManagementObjectSearcher mimari = new ManagementObjectSearcher("root\\CIMV2", "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem");
      foreach(ManagementObject bul in mimari.Get())
      {
        Console.WriteLine("{0}", bul["OSArchitecture"].ToString());
      }
    }
    private static void yontem2()
    {
      if (Environment.Is64BitOperatingSystem)
      {
        Console.WriteLine("64 bit");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("32 bit");
      }
    }
  }
}

 1. Yöntemde System.Management Sınıfı ile Win32_OperatingSystem Tablosundan OSArchitecture kolonuna ulaştık ve buradaki veriyi bize String ifade olarak döndürmesini sağlamış olduk.
 2. Yöntemde ise Environment Sınıfı içerisinden Is64BitOperatingSystem (C# 5.0 ve üzeri) çağrısı yaptık. Buradan dönen değer bool türünde olacağı için true dönerse 64 bit çıktısını false ise 32 bit çıktısını vermesini sağladık.

İşletim sistemi mimarisi öğrenmenin birçok yolu vardır ancak en sağlıklı ve en kolay iki yolu budur arkadaşlar. Dosya kontrolü, kayıt defteri anahtarı araştırma gibi yöntemler kullanmak yerine bu 2 yöntemle daha kolay ve sağlıklı çıktılar alabilirsiniz.

Not: System.Management sınıfını kullanmadan önce Başvuru (Reference) lardan eklemeniz gerekmektedir.

Kaynaklar:

 1. ManagementObjectSearcher: Git
 2. Environment.Is64BitOperatingSystem: Git
Ferhat Kurt

İlgili Yazılar
Cevap yaz